ÅRETS FÖREDRAG OM STENUNGSÖNS HISTORIA !!

ÅRETS FÖREDRAG OM STENUNGSÖNS HISTORIA !!SÖNDAGEN DEN 18 juli KL.17.00 -21

PÅ STENUNGSÖGÅRDEN

MARIKA BERGLUND BERÄTTAR UNDER EN VANRING PÅ ÖN: STENUNGSÖN – GLIMTAR FRÅN FÖRR

EFTERÅT SAMLAS VI VID GRILLEN ,

SÅ KOM ÄVEN IHÅG ATT TA MED PICNIC-KORGEN

MED LITET SMÅTT OCH GOTT I !!

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR

STYRELSEN FÖRENINGEN STENUNGSÖN