Du är här

Höstens arbetsdag

HÖSTENS ARBETSDAG

Lördagen den 15 okt
Kl. 10.00


Vi samlas vid Villa Vanahems parkering där arbetsgrupper indelas!


Planerade arbeten på arbetsdagen. Tag med de redskap som behövs på respektive plats.


Skomakarviken. Badflotten upp för vintern, avlägsna vass som växer i sanden.

Jungfruviken. Badstegarna upp för vintern.

Koviken/ Sjöstigen. Plocka skräp i viken.

Övägen, Trekanten och Vanahems parkering. Plocka skräp, ta bort ogräs i trekanten.

Röja sly i allén, Mellangången och Kärleksstigen. Eldas vid Reningsverket.

Övrigt. Städa i våra närområden.


Föreningen bjuder på ärtsoppa, punsch och öl på Västergårdens parkeringsplats.c:a 12-12.30


Välkommen till en gemensam arbetsdag för allas trevnad!


Styrelsen Föreningen Stenungsön