Du är här

Höststäddag Lördagen 8/10

Vi samlas på parkeringsplatsen vid Villa Vanahem kl. 10.00. Där delar vi upp oss i lag till de olika projekten. 

Klockan 12.30 bjuder vi på ärtsoppa och punsch vid reningsverket! 

En gemensam instatts för allas trevnad!

 

Föreningen Stenungsön