Du är här

Föreningen Stenungsön styrelse

Roll: Ordförande
Telefon: 0303-82626
Mobil: 0706-252806
Roll: Sekreterare
Mobil: 073-7287707
Namn: Eva Thorén
Roll: Kassör
Telefon: 0303-88311
Mobil: 0703-688311
Roll: Ledamot
Telefon: 0303-82554
Mobil: 073-9990902
Roll: Ledamot
Övrigt: Ansvarig hemsida
Telefon: 0303-771022
Roll: Ledamot
Telefon: 0303-84482
Mobil: 0736-175455
Roll: Ledamot
Telefon: 0303-80818
Mobil: 0708-880291
Roll: Suppleant
Telefon: 0303-80787
Mobil: 0761-880787
Roll: Suppleant
Mobil: 0705-667779
Roll: Suppleant
Mobil: 0733-587288