Arbetsdag våren

Arbetsdag 26/4!  Samling vid parkeringen vid Vanahem.
Föreningen bjuder på korv med bröd och öl

Föreningen Stenungsön

Stämmoprotokoll 2014

 Norra Stenungsöns samfällighetsförening

 

Protokoll fört vid årsstämman 15 mars 2014 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Thor Lorentzen hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Föreningsstämma 15 mars 2014

 

Välkommen till NSS årsstämma

Datum: 15 mars 2014 kl. 12.00

Plats: Stenungsögården 

 

Medtag utskickat materiel

 

Mvh

Styrelsen

NSS

Glöggbrasan startar 16.00 i kapellet

Rätt starttid för glöggbrasan är 16.00 (på hemsidan sades det tidigare 16.30)

Tidigare inlägg korrigerat

Föreningen Stenungsön

Föreningshuset

Vi hoppas att ni kan tänka till vad vi ska göra av/med denna

Maila in ideer till föreningen eller direkt till Thor

Tanken är att styrelse sätter samman några förslag till stämman där vi kan ta ett slutligt beslut om husets framtid

Sidor