Föreningshuset

Vi hoppas att ni kan tänka till vad vi ska göra av/med denna

Maila in ideer till föreningen eller direkt till Thor

Tanken är att styrelse sätter samman några förslag till stämman där vi kan ta ett slutligt beslut om husets framtid

GLÖGGBRASA - Söndagen den 15 december 2013 kl. 16.00

Vi börjar i kapellet och lyssnar till Stenungsöbarnens luciasånger !
Därefter brinner brasan utanför Forsellska villan på Stenungsögården ( Obs! platsen !! )

Inbrott i hus på ön!

Inbrott i hus på ön, var uppmärksamma!

 

Arbetsdag våren 2013 - tack!!

Tack till alla som trotsade vädret och ställde upp på arbetsdagen!

Föreningen Stenungsön

Service av pumpar

Service av pumpar

Onsdag den 10 oktober kommer företaget Xylem att göra service på pumparna i avloppsnätet

Styrelsen

Sidor