Skomakareviksvägen---vägkanter


Stödkanter längs asfalten ska läggas av grått grus-kross.


Detta genomförs så fort dom privata asfalteringarna är genomförda.
 

 

Asfalteringsprojektet


Det är nu dags för genomförandet av asfalteringsarbetet av Skomakarviksvägen. Följande tidplan gäller:


Onsdag 15/8-2012
Sopning och hyvling av befintlig väg. Grusning av sträckan från Österbergs väg till första krönet.
Begränsat framkomlighet mellan klockan 07:00 – 19:00

Årets kräftskiva!

Lördagen den 11 augusti-12, Kl. 19.00 i Kallbadhuset
Under kvällen går STENUNGSÖNS EGET OS!

Föreningen Stenungsön

Extrastämma juli 2012 Protokoll

Norra Stenungsöns Samfällighetsförening (NSS)


Protokoll fört vid extra föreningsstämma
Plats: Stenungsögården
Dag: lördagen den 14 juni 2013
Antal deltagare: 69 medlemmar och 33 ombud


§1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Thor Lorentzen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Stenungsöns historia 2012

Välkomna till årets föredrag om Stenungsöns historia med Marika Berglund!!
Söndagen den 29 Juli kl. 18.00 på Stenungsögården.

Föreningen Stenungsön

Sidor