Extrastämma juli 2012 Protokoll

Norra Stenungsöns Samfällighetsförening (NSS)


Protokoll fört vid extra föreningsstämma
Plats: Stenungsögården
Dag: lördagen den 14 juni 2013
Antal deltagare: 69 medlemmar och 33 ombud


§1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Thor Lorentzen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Stenungsöns historia 2012

Välkomna till årets föredrag om Stenungsöns historia med Marika Berglund!!
Söndagen den 29 Juli kl. 18.00 på Stenungsögården.

Föreningen Stenungsön

Bilder från sommarfesten

Årets sommarfest var välbesökt och det var härligt att se så stort engagemang i alla lekar.
Klicka på "Läs mer" för att nå en länk till bilderna.

Föreningen Stenungsön

SOMMARFEST

Lördagen den 30 juni kl.16.00 i Skomakarviken.
- Vi bjuder på bål och tilltugg för både barn och vuxna
- Kanotrace, roliga lekar
- Lotteri med fina priser
- Tag med picnickorgen! Grillar finns!
- Efter grillen bjuder vi på kaffe och tårta
Har ni gäster så tag gärna med även dem!

Föreningen Stenungsön

Skomakarviksvägen

Sidor