Information från Gestaltningsgruppen

Protokollsutdrag från NSS stämma 2016 

 

§ 20       ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Fina insatser på höstens städdag

Tack för fina insatser på höstens städdag!

 

Höstens arbetsdag

HÖSTENS ARBETSDAG

Lördagen den 15 okt
Kl. 10.00


Vi samlas vid Villa Vanahems parkering där arbetsgrupper indelas!


Planerade arbeten på arbetsdagen. Tag med de redskap som behövs på respektive plats.


Skomakarviken. Badflotten upp för vintern, avlägsna vass som växer i sanden.

Jungfruviken. Badstegarna upp för vintern.

Koviken/ Sjöstigen. Plocka skräp i viken.

Ordning och reda kring resp.. tomt

Under styrelsen rundvandring på vår fina Ö ser vi att många

häckar och buskar börja växa sig höga och stora.

Vissa av dem kan kan skapa trafikproblem p.g.a. sikten.

En annan sak: se gärna över era postlådor; tydligt namn och adress underlättar.

Vänligen styrelsen

NSS

Kräftskiva

ÅRETS KRÄFTSKIVA

Lördagen den 13 augusti-16
Kl. 19.00 i Kallbadhuset

- vi bjuder på bål, tilltugg och kräfthatt
- allsång och dans
- snapslotteri
- tag med kräftor, dricka och egen stol.
- sponsra gärna lotteriet med t.ex en flaska vin.

 

Välkomna!!
Föreningen Stenungsön

Sidor