VÅRENS ARBETSDAG

Lördagen den 25 april -15  Kl. 10.00
ALLA samlas vid Villa Vanahems parkering där arbetsgrupper indelas!

Föreningen bjuder på korv, bröd och dricka vid Koviken mellan från 12.30

Välkommen till en gemensam arbetsdag för allas trevnad!
Hoppas många kan komma då det är extra mycket att göra i år!

/Styrelsen Föreningen Stenungsön

 

Planerade arbete på arbetsdagen
Tag med de redskap som behövs på respektive plats.

2015 årstämma ---protokoll

Protokoll fört vid årsstämman 28 mars 2015 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 50 st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

 

Kalendarium 2015

Nu finns årets kalendarium uppdaterat på hemsidan

Föreningen Stenungsön

Årsstämma 2015

Stämman kommer att hållas lördagen den 28 mars kl. 12.00 på Stenungsgården

Medtag stämmohandlingar som kommer att delas ut senast 10 mars.

En av punkterna som kommer att avhandlas är Föreningshusets ( Reningsverkets) lokaler

Vad skall vi göra med denna fastighet? Någon form av beslut är tänkt skall tas på stämman

 

Sidor