Du är här

Nyheter

NSS

Busskuren är på plats

Kihlmans väg och Kocks väg är asfalterade

Stämmoprotokoll 2017

Norra Stenungsöns samfällighetsförening, NSS Protokoll fört vid NSS årsstämma 11 mars 2017 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 53 st.

1 Mötets öppnande Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2 Godkännande av kallelsen Mötet har utlysts enligt stadgarna.

3 Val av ordförande för stämman. Måns Isacsson valdes.

4 Val av sekreterare för mötet. Ulf Johansson valdes.

Stämma 2017

Välkommen till NSS stämma 2017 lördagen den 11 mars kl. 12.00

Vi kommer attvara på Stenungsögården 

Ta gärna med dom handlingar som kommer vara Er tillhanda senast två veckor före stämman

Välkomna

NSS

Styrelsen

Information från Gestaltningsgruppen

Protokollsutdrag från NSS stämma 2016 

 

§ 20       ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Ordning och reda kring resp.. tomt

Under styrelsen rundvandring på vår fina Ö ser vi att många

häckar och buskar börja växa sig höga och stora.

Vissa av dem kan kan skapa trafikproblem p.g.a. sikten.

En annan sak: se gärna över era postlådor; tydligt namn och adress underlättar.

Vänligen styrelsen

NSS

Sidor