Du är här

Årsstämma 2015

Stämman kommer att hållas lördagen den 28 mars kl. 12.00 på Stenungsgården

Medtag stämmohandlingar som kommer att delas ut senast 10 mars.

En av punkterna som kommer att avhandlas är Föreningshusets ( Reningsverkets) lokaler

Vad skall vi göra med denna fastighet? Någon form av beslut är tänkt skall tas på stämman

 

Öppet Hus

För alla som önskar få en tydligarte bild av dessa lokaler och även få se insidan  kommer

styrelsen hålla lokalen tillgängligt och öppen för alla vid tre tillfällen enligt följande:

Söndagen den 22 mars kl. 10.30-12.00

Måndagen den 23 marskl. 18.00-19.30

Onsdagen den 25 mars kl. 18.00-19.30

Ingen föranmälan