Du är här

Information från Gestaltningsgruppen

Protokollsutdrag från NSS stämma 2016 

 

§ 20       ”Design-guide”

Stämman diskuterade ”hela öns utseende”.

Beslutades inrätta en s.k. design-guides-grupp. Till arbetsgruppen valdes Jonas Söderström, Marielle Korend- Larsson, Marika Berglund, Marianne Wallin och Helene Zachrisson.

Sammankallande blir Jonas Söderström. 

 

Här är en rapport från gruppens arbete

 

En ljushälsning från gestaltningsgruppen till alla NSS-medlemmar!

 

Gestaltningsgruppen, som formades utifrån ett gemensamt beslut på årsstämman för NSS i mars 2016, har i uppdrag att ta fram ett förslag på gestaltningsplan för Norra Stenungsön till NSS stämma i mars 2017.

Som en del i detta arbete har vi genomfört ett litet testprojekt som nu är klart att beskådas. Säkert har alla redan noterat att det har arbetats vid infarten in till ön från stora grusplanen in till sjömärket och dess närområde, men vi vill passa på att uppmana och uppmuntra till att gå till platsen kvällstid och titta på den testbelysning som nu finns på plats.

Två nya vägbelysningar från Louis Poulsen har monterats, en på stolpen vid sjömärket och en på den första stolpen på höger sida i början av Österbergs väg på väg in. Valet av lampor har gjorts utifrån energieffektivitet (utbytbar LED), lång hållbarhet (alla delar av lampan är utbytbara med en enkel klickmetod), klassisk design (då våra tidigare gammaldags vita glaskupor inte längre tillverkas så ville vi komma så nära en klassisk känsla som möjligt för att smälta in i vår miljö), varmt ljussken istället för kallt blått sken och stor spridning på ljuset utan att blända, var också krav som ställdes. Lamparmarna som använts är specialtillverkade för trästolpar och tack vare att de är parallella med körbanan minskar bländning ytterligare.

I anslutning till detta har en uppåtriktad ljuskälla placerats vid det vackra trädet på vänster sida precis efter vägguppet på väg in. Passa på och ställ dig och titta upp i trädkronan nu när höstlöven lyser gula, ett riktigt naturkonstverk som dessutom skapar ett varmt ljus på en av öns mörkaste och mest trafikerade platser. Med andra ord trygghetsskapande, trafiksäkerhet och upplevelse i ett.

Detta testprojekt i liten skala är till för att alla medlemmar skall kunna bilda sig en egen uppfattning och själva få uppleva exempel på hur vi skulle kunna arbeta med gestaltning på ön på lång sikt. Detta är som sagt endast några exempel. Planen som helhet kommer att presenteras i mars, men du som har kommentarer, synpunkter, idéer eller frågor är självklart välkommen att höra av dig till oss i gruppen. Våra mailadresser finner du nedan.

Vi önskar alla en trevlig höst!

Marika, Johan, Jonas & Marielle 

mika.berglund@tele2.se