Du är här

Stämma

Välkommen till 2016 års stämma

Mötet hålls lördagen den 12 mars kl.12.00 på Stenungsögården.

Med tag gärna handlingar som finns i er postlåda senast två veckor innan mötet.

Styrelsen