Du är här

Nyheter

Reningsveket

Förfrågan och information angående framtida hantering och nyttjande av före detta reningsverksfastighet med tillhörande mark (fastighet 1:277*)

Bakgrund

På årsstämman (2014) diskuterades fastighetens framtida ägande och användningsområden.  Det finns olika tänkbara alternativ:

·        fortsatt ägande av NSS

Postlåda

Föreningen har nu fått en egen postlåda. Denna är placerad alldeles inpå

den gula brevlådan vid stora vändplan.

Adressen är: Norra Övägen 24, 44448 Stenungsön

 

Vi tänkte också att postlådan kan vara en förslagslåda.

Det är alltså fritt fram att posta tips och förslag till styrelsen på denna låda

NSS

Syrelsen

Postlåda

Föreningen har nu fått en egen postlåda. Denna är placerad alldeles inpå

den gula brevlådan vid stora vändplan.

Adressen är: Norra Övägen 24, 44448 Stenungsön

 

Vi tänkte också att postlådan kan vara en förslagslåda.

Det är alltså fritt fram att posta tips och förslag till styrelsen på denna låda

NSS

Syrelsen

Stämmoprotokoll 2014

 Norra Stenungsöns samfällighetsförening

 

Protokoll fört vid årsstämman 15 mars 2014 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 51st.

 

1         Mötets öppnande

Ordförande Thor Lorentzen hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Föreningsstämma 15 mars 2014

 

Välkommen till NSS årsstämma

Datum: 15 mars 2014 kl. 12.00

Plats: Stenungsögården 

 

Medtag utskickat materiel

 

Mvh

Styrelsen

NSS

Sidor