Du är här

Nyheter

Ekonomi

Styrelsen har beslutat att räkningen för de fasta avgifterna, vatten , väg avlopp m.m.


skall skickas ut i januari och ha februari som förfallodag.

Skomakareviksvägen---vägkanter


Stödkanter längs asfalten ska läggas av grått grus-kross.


Detta genomförs så fort dom privata asfalteringarna är genomförda.
 

 

Asfalteringsprojektet


Det är nu dags för genomförandet av asfalteringsarbetet av Skomakarviksvägen. Följande tidplan gäller:


Onsdag 15/8-2012
Sopning och hyvling av befintlig väg. Grusning av sträckan från Österbergs väg till första krönet.
Begränsat framkomlighet mellan klockan 07:00 – 19:00

Extrastämma juli 2012 Protokoll

Norra Stenungsöns Samfällighetsförening (NSS)


Protokoll fört vid extra föreningsstämma
Plats: Stenungsögården
Dag: lördagen den 14 juni 2013
Antal deltagare: 69 medlemmar och 33 ombud


§1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Thor Lorentzen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Skomakarviksvägen

Sidor