Du är här

Nyheter

Föreningshuset

Vad skall vi göra av detta?


Vad skall vi ha det till?


Vad får det kosta att rusta upp det?


Skall vi alls göra någonting av denna?


Det finns många frågor.


 


Styrelsen har beslutat att låta samtliga medlemmar delta i en s.k.  "brain-storming " om Föreningshusets framtid.


Alla ideer är välkomna. Det finns inga "fel" ideer. Bara ideer som inte kommer fram är fel.

Ekonomi

Styrelsen har beslutat att räkningen för de fasta avgifterna, vatten , väg avlopp m.m.


skall skickas ut i januari och ha februari som förfallodag.

Skomakareviksvägen---vägkanter


Stödkanter längs asfalten ska läggas av grått grus-kross.


Detta genomförs så fort dom privata asfalteringarna är genomförda.
 

 

Asfalteringsprojektet


Det är nu dags för genomförandet av asfalteringsarbetet av Skomakarviksvägen. Följande tidplan gäller:


Onsdag 15/8-2012
Sopning och hyvling av befintlig väg. Grusning av sträckan från Österbergs väg till första krönet.
Begränsat framkomlighet mellan klockan 07:00 – 19:00

Extrastämma juli 2012 Protokoll

Norra Stenungsöns Samfällighetsförening (NSS)


Protokoll fört vid extra föreningsstämma
Plats: Stenungsögården
Dag: lördagen den 14 juni 2013
Antal deltagare: 69 medlemmar och 33 ombud


§1 Mötets öppnande
Styrelsens ordförande Thor Lorentzen hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Sidor