Stenungsöns historia

 ÅRETS FÖREDRAG OM STENUNGSÖNS HISTORIA !! 

SÖNDAGEN DEN 18 juli KL.17.00 -21

PÅ STENUNGSÖGÅRDEN

 

MARIKA BERGLUND BERÄTTAR UNDER EN VANRING PÅ ÖN: STENUNGSÖN – GLIMTAR FRÅN FÖRR

 

EFTERÅT SAMLAS VI VID GRILLEN,

SÅ KOM ÄVEN IHÅG ATT TA MED PICNIC-KORGEN

MED LITET SMÅTT OCH GOTT I !!

 

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR

STYRELSEN FÖRENINGEN STENUNGSÖN