Stenungsöns historia

 ÅRETS FÖREDRAG OM STENUNGSÖNS HISTORIA !! 

SÖNDAGEN DEN 22 juli KL.18.00

PÅ STENUNGSÖGÅRDEN

 

MARIKA BERGLUND BERÄTTAR OCH

VISAR BILDER : STENUNGSÖN – GLIMTAR FRÅN FÖRR

 

EFTERÅT SAMLAS VI VID GRILLEN,

SÅ KOM ÄVEN IHÅG ATT TA MED PICNIC-KORGEN

MED LITET SMÅTT OCH GOTT I !!

 

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR

STYRELSEN FÖRENINGEN STENUNGSÖN