Du är här

SSMK-mästare Ö-mästarskapens segling

2012 - Ingen tävling beroende på bristande intresse

2011- Christian Lundwall

2010 - Christian Lundwall

2009 - Pehr Sundström

2008 - Christian Lundvall

2007 - Christian Lundvall

2006 - Lars Fagerberg

1977 - Christer Berndtsson

1976 - Jan-Olof Wiklund

1975 - Jan-Olof Wiklund

1974 - Bengt Strömberg

1973 - Jan-Olof Wiklund

1972 - ingen gravering - okänd orsak)

1971 - Börje Johansson

1970 - Sven Sjögren

1969 - Börje Johansson

1968 - Börje Johansson

1967 - Börje Johansson

1966 - Håkan Johannesson

1965 - Lennart Rutgersson

1964 - Börje Johansson

1963 - Claes Amundin

1962 - Claes Amundin

1961 - Per-Anders Hedberg

1960 - Kaj Thoren

1959 - Mathias Hasselrot

1958 - Arvid Palmgren