Stenungsöns historia

Kulturvandring  med Marika Berglund

Den 19 juli kl 17,00

Vi samlas på parkeringen vid Villa Vanahem och låter

Marika berätta om villorna och husen längs

Lagmansvägen och Aschebergs Allé under vår promenad

Vi avslutar vid Forsellska Villan där de

som vill kan njuta av medhavd picknick/grill

Varmt välkomna!

Föreningen Stenungsön