Midsommarfirande på Stenungsögården (OBS ny tid 15.00!)

Kl. 15 Stången reses. 
- Danslekar och levande musik med Gittan Engström!
- Reagan spelar och underhåller
- Lotterier med fina vinster

NSS

Busskuren är på plats

Kihlmans väg och Kocks väg är asfalterade

Vårstädning i fint väder

Tack för bra uppslutning och fina instatser på vårens städdag som dessutom bjöd på fint väder!

(Mer bilder finns på föreningens facebooksida)

Föreningen Stenungsön

 

Vårens arbetsdag

VÅRENS ARBETSDAG

Lördagen den 22 april -17 Kl. 10.00

 

Stämmoprotokoll 2017

Norra Stenungsöns samfällighetsförening, NSS Protokoll fört vid NSS årsstämma 11 mars 2017 på Stenungsögården.

Antal deltagare: 53 st.

1 Mötets öppnande Ordförande Måns Isacsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

2 Godkännande av kallelsen Mötet har utlysts enligt stadgarna.

3 Val av ordförande för stämman. Måns Isacsson valdes.

4 Val av sekreterare för mötet. Ulf Johansson valdes.

Sidor