Medlemsskap och avgifter SSMK

Stenungsöns Tennisklubb/ SSMK välkomnar nya medlemmar enligt våra stadgar. Medlemsavgifterna för 2012 och tillsvidare är: Inträde STK 1.500 kronor (återfås ej vid utträde)
Årsavgift STK 500 kronor Årsavgift SSMK 100 kronor. Totalt 600kr

Avgifterna gäller per familj, som äger eller hyr en fastighet på Stenungsön anmälan sker hos Ove Eriksson, tel: 811 77
Beloppen insätts på bankgiro 350-5989 Stenungsöns tennisklubb.
Vid inträde i klubben får man en nyckel av Ove Eriksson. Nyckeln skall lämnas tillbaks vid utträde ur klubben. Har man förlorat sin nyckel så kan man få köpa en ny av Ove Eriksson till gällande pris.

Har man ej betalat årets medlemsavgift så förlorar man sitt medlemskap och insatsen går förlorad.