Styrelsens sammansättning och uppdrag

Norra Stenungsöns sammfällighetsförening, NSS

 Vägar

Ansvar för vägåtgärder, snöskottning, flisning, underhåll m.m.

Ring Lars Thoren 0703131102 

…………………………………………………………………………………………….                       

Vatten och avlopp

Vattenläckor, stopp i ledningar, problem med pumpar m.m.

Ring Martin Andersson 0707203300                                

…………………………………………………………………………………………………………………….

Belysning, vägskyltar, busskuren

Trasiga lampor, dåligt eller söndriga skyltar, åtgärder i busskuren m.m.

Ring Roger Andersen  0706712271

………………………………………………………………………………………………………………………

Vattenavläsning

Vattenmätarna, vattenfakturor m.m.

Ring Annette Trengereid 0704202815

……………………………………………………………………………………………………………………

Fakturor, ekonomi

Ring Britt Lundin 0705570180

………………………………………………………………………………………..

 

Administration

Medlemskap, adresser, mail, mobil- och telefon-nummer

Ring Eva Ebeling 0702801413

………………………………………………………………………………………………………………….

Allmänna föreningsfrågor

Eller att ni inte får tag på annan sökt person

Ring Ulf Johansson  0730 870817

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Styrelsen