Familjedubbel tennis

Grattis till årets pristagare i Stenungsöns Tennismästerskap Familjedubbel – 1:e Thor & Adam Lorentzen, 2:e Fredrik & Oscar Beyer, 3:e Jan & Jonas Obert, 4:e Klas & Emma Jacobsson!

Stenungsöns historia

Kulturvandring  med Marika Berglund

Den 19 juli kl 17,00

Vi samlas på parkeringen vid Villa Vanahem och låter

Marika berätta om villorna och husen längs

Lagmansvägen och Aschebergs Allé under vår promenad

Vi avslutar vid Forsellska Villan där de

som vill kan njuta av medhavd picknick/grill

Varmt välkomna!

Föreningen Stenungsön

Årsmöten x 2

KALLELSE

Du kallas härmed till ordinarie årsmöte i

FÖRENINGEN STENUNGSÖN

Tisdag den 23 juni 2020, kl. 17.30, i anslutning till utomhusscenen,

vid Forsellska Villan

Ändringen av tid och plats är p.g.a den rådande Coronapandemin, stämman hålls utomhus, det möjliggör att alla kan hålla avstånd till varandra.

Välkommen, Styrelsen               

DAGORDNING

*1     Val av mötes ordförand

*2     Val av mötes sekreterare

*3     Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll

*4     Frågan om mötet blivit behörigt utlyst

*5     Föredragning av förvaltningsberättelse, resultat och balansräkning

*6    Beslut om fastställande av balansräkning /fastställande av budget,

         samt ansvarsfrihet för styrelsen

*7     Föredragning av revisionsberättelsen

*8     Föredragning av verksamhetsberättelse

*9     Presentation av årets aktiviteter

*10   Fastställande av årsavgift

*11   Val av styrelse och suppleanter

*12   Val av revisor   

*13   Övriga frågor som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet

*14   Mötet avslutas

Norra Stenungsöns samfällighetsförening, NSS

Medlemmarna i Norra Stenungsöns Samfällighetsförening

kallas härmed till ordinarie

 

ÅRSSTÄMMA

 

Tisdagen den 23 juni 2020 kl.18.00

I anslutning till utomhusscenen vid Stenungsögårdens campingstugor

 

Den ordinarie stämman 21 mars bordlades p.g.a. Coronapandemin. Ett beslut som rimmade väl med Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Det aktuella läget manar fortfarande till försiktighet, ”social distansering” och gott omdöme.

Styrelsen väntar dock på beslut av stämman i ett antal viktiga frågor, se förslag till dagordning och tidigare utskick. Som situationen är nu blir föreningsarbetet starkt begränsat då stämman inte kunnat fatta beslut och ge riktlinjer för styrelsen. Vi vill inte bara blicka framåt vi vill även göra bokslut för verksamhetsåret 2019.

Som läget är nu har vi sett oss nödgade att hitta en lösning. En lösning som ska kännas bra för alla medlemmar och som ska vara rätt och riktig vad gäller allas rätt till påverkan och inflytande

För att vi ska kunna genomföra en stämma på ett fullgott sätt och ha folkhälsomyndighetens riktlinjer i åminnelse har vi tänkt oss några speciella lösningar:

1 Vi kommer vara utomhus och på en plats som möjliggör att hålla 2 m avstånd mellan deltagarna

2 Vi uppmanar varje fastighetsägare att representeras av bara en person.

3 Vi utökar möjligheten att vara ombud för annan fastighetsägare från 1st till 3st

4 Vi önskar anmälan från dem som ämnar komma. Görs som ett mailsvar på detta utskick senast tisdagen den 16 juni.

Styrelsen

Norra Stenungsöns samfällighet, NSS

 

Arbetsdag

I år med ett lite annorlunda upplägg. 

De som vill göra en insatts men inte vill ha närkontakt med vännerna på ön, är välkomna att bidraga någon annan dag som passar er bättre. 
Skräp behöver plockas, utmed vägarna och i naturen.
Tång behöver krattas bort i Jungfruviken och Skomakarviken, mm. 

De som så vill ses som vanligt, den 18 april kl.10,
på Vanahems parkering. 
Uppgifter i år är bl.a:
Badstegar på plats i Jungfruviken och i Kallbadhuset. 
Renovering/målning i Kallbadhuset. 
Badflotte sjösättas i Skomakarviksvägen. 
Rishög i Koviken eldas upp. 
Ingen gemensam avslutande korvgrillning i år, tyvärr. 

Föreningen Stenungsön

Flyttat årsmöte

Hej alla!

På grund av rådande omständigheter av coronavirus flyttar vi fram årsmötet den 21/3

Ny kallelse kommer skickas ut senast två veckor innan enligt stadgarna.

Med vänliga hälsningar Styrelsen Föreningen Stenungsön och NSS

Årsmöten 2020

 Årsmöten 2020:

Lördagen den 21/3 2020

Årsmöte för Föreningen Stenungsöns medlemmar kl. 11.00

och i direkt anslutning ca. kl. 12.00

Årsmöte för medlemmarna i NSS

                              Båda mötena är i Stenungsögårdens kapell

GLÖGGBRASA

Söndagen den 15 december 2019 kl. 16.00

Brasan utanför Forsellska villan på  Stenungsögården

Vi värmer oss med glögg och pepparkakor

( till självkostnadspris )

Medans vi minglar med goda vänner och grannar kommer lucia med följe på besök

Även tomten tittar förbi

Jullotteri med fina vinster!

 Alla hjärtligt välkomna !

Föreningen Stenungsön

HÖSTENS ARBETSDAG

Lördagen den 12 okt -19

 Kl. 10.00

Vi samlas vid Villa Vanahems parkering där

arbetsgrupper indelas!

Planerade arbeten på arbetsdagen. Tag med de redskap som behövs på respektive plats.

Jungfruviken. Badstegarna upp för vintern.

Kallbadhuset. Badstege upp för vintern.

Koviken/ Sjöstigen. Såga och elda sly. Plocka skräp i viken.

Övägen, Trekanten och Vanahems parkering. Plocka skräp, ta bort ogräs i trekanten.

Övrigt. Städa i våra närområden.

Föreningen bjuder på ärtsoppa, punsch

och öl på

Stenungsögården Västergården c:a 12.30

Välkommen till en gemensam arbetsdag för allas trevnad!

/Styrelsen Föreningen Stenungsön

ÅRETS KRÄFTSKIVA

   Lördagen den 10 augusti-19

Kl. 19.00 i Kallbadhuset

  • vi bjuder på bål, tilltugg och kräfthatt
  • allsång och dans
  • snapslotteri
  • tag med kräftor, dricka

                      och egen stol.

  • sponsra gärna lotteriet

med t.ex en flaska vin.

www.stenungson.se

 

Välkomna !!

Föreningen Stenungsön