Boulekvällar

PÅ STENUNGSÖN

Tisdagar kl.19,00 vid boulebanan

träffas de som vill

”boula” och umgås med sina

ö-grannar

Välkomna!

                               SSMK