Medlemskap och avgifter

Att vara medlem i Föreningen Stenungsön kostar 350:-/familj.
Faktura kommer i januari varje år. Meddela om ni byter mailadress

Ser fram emot årets alla trevliga arrangemang och aktiviteter.

Välkomna!