Vägar

Vädjan om begränsning av tung trafik på Stenungsöns vägar

Med anledning av att den tunga trafiken ökar vid bl.a. byggnation vill vi framföra följande:

– Fastighetsägare som har för avsikt att beställa tunga transporter pga mark- eller byggnadsarbeten, skall först ta kontakt med en styrelseledamot (se namnlista på NSS hemsida). Därefter gör vi tillsammans en besiktning av berörda vägar före och efter transporternas genomförande.
– Vägarna på Ön är inte uppbyggda för tunga transporter. Tänk därför på att om möjligt undvika stora och tunga transporter. Minska om möjligt vikten i ton vid varje transport, alternativt delning av lasten.
– Undvik tunga transporter vid tjällossning.
VÄNLIGEN ANPASSA HASTIGHETEN  MAX 30km/h
Stenungsön november 2009
Styrelsen NSS