Grannsamverkan

Hej!

Vi kontaktpersoner (Gittan Engström, John Sönderskov, Eva Thorén och Siggi Boman) har tillsammans med polisen Carl Besslinger haft ett samarbete för att förebygga brott här på Stenungsön. Det har gått nu några år sen vi startade och just nu har vi en översyn av fastigheter som finns här. För att få veta mer om hur Grannsamverkan fungerar kan ni själva gå in på följande sidor:

www.samverkanmotbrott.se  och

www.samverkanmotbrott.se/informationsfilmer

Vi kommer genom mail att informera er om händelser, nyheter och tips som vi får genom vår kontakt Carl Besslinger.  Det gäller framför allt att hålla ögonen öppna och vid misstanke att allt inte står rätt till antingen ta kort, skriva upp bilnummer framför allt dokumentera det ni observerar. Vid ett uppenbart brott ringer man förstås polisen direkt.

Vi har facebook-gruppen ”grannsamverkan på Stenungsön” som man bör ansluta sig till och bli inbjuden till om man bor på Stenungsön.

Kontaktpersoner:

John Sönderskov – tel: 0739-995022

Gittan Engström –    tel: 0761-880787

Eva Thorén –             tel: 0703-688311

Siggi Boman –         tel: 0703-051261

 Meddela er adress om ni vill ha information om det händer något

stenungson11@gmail.com

Vi önskar god grannsamverkan!