NSS

NSS bildades 4 juni 1996 för att förvalta gemensamhetsanläggningar avseende VA-nätet, reningsverk, vägar och allmän platsmark. Medlemmar i föreningen NSS är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom på Norra Stenungsön.

Adress:

Norra Stenungsöns Samfällighetsförening NSS

Norra Övägen 24

444 48 Stenungsund