Handlingsplan vid larm från pumpskåp/pumpstation

 Det finns 18 pumpstationer utplacerade på norra Stenungsön. Det är gråa plåtskåp, som vi kan se bl.a. i Koviken, Skomakarviken, nedanför Vanahem m.fl. och som står ovanpå de pumpgropar som våra avloppsledningar passerar. Dess uppgift är att pumpa vårt avloppsvatten från våra fastigheter och till kommunens reningsverk dit vi nu är direktkopplade. Dessa skåp är alla försedda med larm, som sätts igång vid driftsstörningar.

För att undvika driftstopp är det viktigt att vi alla följer de regler som gäller för vad vi inte får spola ner i våra avlopp:

  • Bindor och tamponger
  • Papper från kökspappersrullar (är våtstarkt och löser inte upp sig)
  • Våtsavetter (våtstarkt)
  • Papperstvättlappar (våtstarkt)
  • Bomullstussar ( speciellt som innehåller nagellack och aceton)
  • Topz
  • Stekfett (Skapar driftstopp! Torka alltid ur stekpannorna med papper som sedan slängs i soporna!)

Vid driftstörningar larmar pumpskåpen med röd/orange lampa och/eller ljudsignal i form av en summer. Hjälp oss alla att spara pengar genom att möjliggöra en god driftfunktion hos våra pumpskåp!

Om ett pumpskåp tutar eller blinkar, eller Om en pump går oavbrutet, dvs i mer än 30 minuter utan uppehåll eller Om nya högre ljud hörs från en pumpgrop:

Ring omedelbart ledningsansvarig,  ( se styrelseuppdrag på hemsidan) som då kontrollerar felet och ser till att det blir åtgärdat.

Styrelsen NSS