Styrelsens sammansättning och uppdrag

Norra Stenungsöns sammfällighetsförening, NSS

 Vägar

Ansvar för vägåtgärder, snöskottning, flisning, underhåll m.m.

Ring  Erik Klingberg 0709 786072 

…………………………………………………………………………………………….                       

Vatten och avlopp

Vattenläckor, stopp i ledningar, problem med pumpar m.m.

Ring Annika Molander tel.0734 1225677                                 

…………………………………………………………………………………………………………………….

Belysning, vägskyltar, busskuren

Trasiga lampor, dåligt eller söndriga skyltar, åtgärder i busskuren m.m.

Ring Eric Otinder 0734 483490

………………………………………………………………………………………………………………………

Vattenavläsning

Vattenmätarna, vattenfakturor m.m.

Ring Måns Henningsson tel. 0768 694649

……………………………………………………………………………………………………………………

Fakturor, ekonomi

Ring Jana Rudberg 0706 474305

………………………………………………………………………………………..

 

Administration

Medlemskap, adresser, mail, mobil- och telefon-nummer

Ring Siggi Boman tel 0703 051261

………………………………………………………………………………………………………………….

Allmänna föreningsfrågor

Eller att ni inte får tag på annan sökt person

Ring Ulf Johansson  0730 870817

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Styrelsen