Styrelsens sammansättning och uppdrag

Norra Stenungsöns sammfällighetsförening, NSS

 Vägar

Ansvar för vägåtgärder, snöskottning, flisning, underhåll m.m.

Ring  Erik Klingberg 0709 786072 eller Thor Loretzen 0703 540302

…………………………………………………………………………………………….                       

Vatten och avlopp

Vattenläckor, stopp i ledningar, problem med pumpar m.m.

Ring Martin Andersson 0707203300                                

…………………………………………………………………………………………………………………….

Belysning, vägskyltar, busskuren

Trasiga lampor, dåligt eller söndriga skyltar, åtgärder i busskuren m.m.

Ring Roger Andersen  0706712271

………………………………………………………………………………………………………………………

Vattenavläsning

Vattenmätarna, vattenfakturor m.m.

Ring Annette Trengereid 0704202815

……………………………………………………………………………………………………………………

Fakturor, ekonomi

Ring Jana Rudberg 0706 474305

………………………………………………………………………………………..

 

Administration

Medlemskap, adresser, mail, mobil- och telefon-nummer

Ring Eva Ebeling 0702801413

………………………………………………………………………………………………………………….

Allmänna föreningsfrågor

Eller att ni inte får tag på annan sökt person

Ring Ulf Johansson  0730 870817

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

Styrelsen